Patrimonium

patrimonium

Brandverzekering en bescherming bij andere risico’s

Deze verzekering beschermt je (on)roerende goederen tegen verschillende risico’s, zoals brand, vandalisme en storm. (meer...)

Diefstalverzekering

Beschermt je tegen verlies of beschadiging van je goederen als gevolg van (poging tot) diefstal. (meer...)

De KBC-Verzekering Vervoerde Goederen

Onderweg met een aanzienlijk kapitaal aan materieel en koopwaar voor eigen rekening in je voertuig? Bescherm je lading tegen risico’s zoals beschadiging of diefstal, en neem een verzekering voor je vervoerde goederen. (meer...)

Bedrijfsschadeverzekering

Het kan dat je na een verzekerd schadegeval je beroepsactiviteiten niet volledig kunt uitoefenen. Bescherm je tegen de daling van de bedrijfsresultaten die daarvan het gevolg is. (meer...)