Aanvraag van een premieberekening Individuele Pensioen Toezegging (IPT)

Aanvraag van een premieberekening Individuele Pensioen Toezegging (IPT)

Print Friendly, PDF & Email
UW GEGEVENS
Naam en voornaam
Adres (straat, huisnummer, postcode en stad)
E-mailadres
Telefoon- / GSM-nummer
Rijksregisternummer (particulier) / ondernemingsnummer (vennootschap)
DE GEGEVENS VAN UW VENNOOTSCHAP
Naam en juridische vorm
Officieel adres (straat, huisnummer, postcode en stad)
Oprichtingsdatum (DD/MM/JJJJ)
Omschrijving van de bedrijfsactiviteit
UW LOOPBAAN EN BEZOLDIGING
Loopbaanoverzicht (zowel als loontrekkende als zelfstandige)
Datum van indiensttreding in de vennootschap (DD/MM/JJJJ)
Brutomaandbezoldiging (incl. voordeel alle aard op regelmatige basis toegekend)
Andere extra-legale pensioenen (VAPZ / IPT / groepsverzekering loontrekkende)? Zo ja, raadpleeg MyPension.be
OVERIGE
Optioneel : ter attentie van
Opmerkingen of vragen